Vastgoedbeheer

De sleutel van uw pand overdragen betekent: volledig vertrouwen schenken in een partij. Wij zien dat als een grote verantwoordelijkheid en daar gaat Grasgroep Vastgoedzorg dan ook uiterst serieus mee om. Met goed vastgoedbeheer krijgt u als eigenaar helderheid in uw portefeuille zodat uw vastgoed optimaal kan renderen. We zeggen niet voor niets: wij ontzorgen u van A tot Z. Het totale beheer van uw onderneming kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.

Grasgroep voert diverse beheerwerkzaamheden uit voor haar opdrachtgevers. Deze werkzaamheden worden door Grasgroep in onderdelen ingedeeld. Onderstaand treft u een opsomming aan van de uit te voeren werkzaamheden/onderdelen. Uiteraard is dit naar wens van de opdrachtgever uit te breiden c.q. in te korten.

1.    Inventarisatie vastgoed.
Onder deze werkzaamheden vallen:

 • het verzamelen en beoordelen van de nodige beheergegevens over het project, de huurders en overige betrokken partijen;
 • inrichten van onze geautomatiseerde administratie en invoeren gegevens;
 • schriftelijk informeren huurders, onderhoudsrelaties en andere betrokkenen over het beheer;
 • kennismakingsgesprek met de huurders (met inventarisatie van hun bijzondere aandachtspunten);
 • opstellen van een onderhoudsbegroting op basis van NEN 2767.

2.    Dagelijks vastgoedbeheer.
Hiertoe rekenen wij:

 1. Administratieve vastgoedbeheer/rapportages
  • voeren van een adequate beheeradministratie;
  • doorvoeren van contractueel bepaalde huurprijsaanpassingen en andere verplichtingen;
  • huurfacturatie en –incasso (verzenden huurnota’s, toezien op tijdige betaling);
  • het door een deurwaarder of advocaat laten uitvoeren van incassoprocedure(s) en begeleiding van deze procedure(s);
  • vastleggen van financiële verplichtingen voortvloeiende uit onderhoudsopdrachten, exploitatiekosten etc.;
  • gespecificeerde verantwoording op maandbasis van inkomsten en uitgaven (‘beheeroverzicht’);
  • het verzorgen van de servicekostenadministratie;
  • het beheren van een speciaal te openen bankrekening voor het object.
    
 2. Technisch vastgoedbeheer
  • jaarlijkse (visuele) inspectie van het object, advisering over wenselijke onderhoudswerkzaamheden;
  • actualiseren van de onderhoudsprognose;
  • behandeling onderhouds- en reparatieverzoeken van huurder;
  • voorbereiding, begeleiding en controle onderhoudswerkzaamheden;
  • het afwikkelen van schadegevallen, zoals bijvoorbeeld waterschades, inbraakschades of stormschades;
  • opdrachten en toezicht m.b.t. leveringen en diensten (servicekosten), in overleg met huurders;
  • calamiteitendienst (24/7 bereikbaarheid voor urgente onderhouds- en servicevragen);
  • beoordeling en herziening van onderhoudscontracten;
  • administratie van technische opdrachten, aangegane verplichtingen e.d.;
    
 3. Commercieel vastgoedbeheer
  • het assisteren van de eigenaar bij de beoordeling van WOZ-beschikkingen van het object;
  • onderhouden contacten met huurders;
  • huurderoverleg;
  • signalering contractexpiraties en –verlengingen, bijzonderheden, advisering van opdrachtgever;
  • onderhouden contacten met verhurend makelaar(s);
  • onderhouden contacten adviseurs verzekeringen;
  • contact vergunningverstrekker.

.